HÁZIREND

                            

Családi bölcsődék neve:

Mackó Kuckó, Füles Kuckója, Százholdas Pagony

helye:

2120 - Dunakeszi, Kisfaludy utca 53.

telefonszáma: 

06 30 89 22 801

e-mail:

mackokucko2120@gmail.com

honlap:

www.mackokucko.mlap.hu

 

A Mackó Kuckó hétköznapokon reggel 7 és délután 17 óra között van nyitva.

A családi bölcsődébe a gyermek szülővel (vagy az általa megbízott személlyel)  érkezik.

A családi bölcsőde felelőssége akkor kezdődik, amikor a felnőtt átadja a gyermeket a gondozónak és addig tart, amíg az érte érkező felnőtt át nem veszi.

Távozáskor köszönéssel jelezze a pedagógusnak, hogy a gyermeket elvitte a családi bölcsődéből.  

A szülők válása esetén, csak a házasságot felbontó bírósági határozatban foglaltak szerint járhatunk el. Kérjük ezzel kapcsolatos gondjaikat – a gyermek érdekében – a családi bölcsődén kívül intézzék el.

Amennyiben a gyermekért nem jönnek a családi bölcsőde zárásáig (17h-ig), ezt előzetesen nem jelezték, a gondozó kötelessége először telefonon keresni a szülőt, majd ha ez nem vezetett eredményre, a vezetőt értesíti, aki gondoskodik a gyermek elhelyezéséről.

A családi bölcsőde napirend szerint működik.

Kérjük a szülőket, hogy a családi bölcsődébe való érkezést, illetve a családi bölcsődéből való távozást próbálják meg a napirend által biztosított időszakokban megoldani.
13.00 - 15.00 csendes pihenő van. Ebben az időszakban kizárólag indokolt esetben jöjjenek a gyermekekért és a lehetőségekhez mérten az alvó gyermekek megzavarása nélkül.

A családi bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

A gyermekek vetkőztetésénél és öltöztetésénél lehetőségeinkhez mérten segítünk, törekszünk az önállóság kialakítására.
A családi bölcsődében minden gyermeknek külön jellel ellátott tárolója van. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják benne, személyes tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. 

A gyermek legyen ápolt, a teste, a haja, a körme tiszta, megfelelő méretre vágva.

A gyermek ruházatát a családi bölcsődében jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság. Szükség esetén az átöltözéshez tartalék ruhát kérünk. Jó, ha a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel látják el. Legyen a gyermeknek váltócipője (nem papucs!) és több váltás (évszaknak és időjárásnak megfelelő) udvari öltözéke.

A család és a családi bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk: családlátogatásra, a szülővel történő beszoktatásra, a gondozó-szülő napi találkozásaira, nyílt napra, szülői megbeszélésre, fogadóórákra, faliújságon, interneten, telefonon történő információcserére.

A családi bölcsőde egész területén – az udvaron és az épület előtt is - tilos a dohányzás! Kérjük a szülőket a tiltás fokozott betartására.

A családi bölcsőde elvárja, hogy a szülő a családi bölcsődén belül, illetve az ahhoz tartozó területeken a családi bölcsőde szokásainak, szabályainak, a házirendnek, a napirendnek, továbbá az általános emberi  normáknak, elvárásoknak és szokásoknak megfelelően irányítsa gyermekét.

A gyermek a családi bölcsődébe akkor nyerhet felvételt, ha egészséges, az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta.

A gyermek háziorvosának javaslatait: betegség esetén a közösségbe járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.

Betegség után a gyermek csak orvosi igazolás ("egészséges, közösségbe mehet") bemutatásával jöhet.

A közösség egészsége érdekében hőemelkedés, hányás-hasmenés esetén értesítjük a szülőt, valamint lázas, antibiotikumot szedő gyermek a családi bölcsődét nem látogathatja.
A családban előforduló fertőző betegségekről a családi bölcsődét értesíteni kell.

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztatja a családi bölcsődét, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni. Csak ebben az esetben van lehetőségünk a gyógyszeradás biztosítására és a diétás étkeztetésre.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a családi bölcsődében, értesítjük a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám megadása. Kérjük, hogy ilyen esetben mielőbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról.

A gyermekek biztonsága érdekében a babakocsikat az előtérben vagy a terasz fedett részén legyenek szívesek hagyni!

A családi bölcsődébe nem lehet behozni: rollert, kerékpárt, gördeszkát, görkorcsolyát! Kérjük a terasz fedett részén való elhelyezésüket!

Saját (otthoni) játékot a családi bölcsőde területére nem engedünk behozni, a gyermek azt a saját öltözőszekrényében elhelyezheti, ezt kérjük betartani a gyermekek közötti konfliktusok elkerülése érdekében. Évente egyszer "otthoni játékok napját" tartunk.

A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be a családi bölcsődébe olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet.

A gyerekek napi négyszeri táplálkozásának megszervezése a családi bölcsőde feladata. A heti étrend a honlapon megtekinthető.

A családi bölcsőde területén a gyermekek egyéni étkeztetése a többi gyermek előtt nem etikus, vagy minden gyermek részesülhessen belőle.

Kérjük a reggeli érkezés időpontjának pontos betartását, mert 9 óra után nem áll módunkban az étkezést biztosítani.

Tej-, tojás- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén - kizárólag szakorvosi igazolás alapján - az eltérő étkezés megrendelésére van lehetőség.

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

Bármilyen probléma esetén kérjük először a napi találkozások alkalmával próbáljanak egyeztetni a kisgyermeknevelő kollégákkal, velük tisztázni a megoldandó helyzetet.

Amennyiben ez nem vezet megoldásra, valamint komolyabb konfliktus esetén keressék fel a családi bölcsőde vezetőjét és vele közösen próbálják rendezni a problémát.

A térítési díjat a fenntartó határozza meg minden évben.

A térítési és étkezési díjak befizetése minden hónap 8. napjáig történik, a családi bölcsődében, készpénzben.

Kérjük az időpont pontos betartását.

Térítési díj a hiányzás időtartama alatt is fizetendő, ez biztosítja a gyermek állandó férőhelyét a bölcsődében.

A hiányzások bejelentésére 10 h-ig van lehetőség, akkor van mód az étkezés visszamondására, jóváírásra a következő havi befizetésnél kerül sor.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő az étkezési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A térítési díjakkal kapcsolatos problémákat a családi bölcsőde vezetőjével lehet egyeztetni minden nap 9 -10.00-ig.

Rendkívüli esetben (tűz, bombariadó, stb.) előírás szerint járunk el, biztosítjuk a gyermekek védelmét.

A családi bölcsőde bejáratának napközbeni zárásának rendje a bejárati ajtó mellett, a hirdetőtáblán mindenki számára jól látható helyen olvasható.

A családi bölcsőde vezetőjének intézkedése a reklámanyagok elhelyezéséről: azok kizárólag engedélyezés után kerülhetnek ki a hirdetőtáblára.

A családi bölcsőde területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve a saját szervezésű rendezvényeken.

A családi bölcsőde területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.

A családi bölcsődében lehetőség van a gyermekek név- és születésnapjának közös megtartására.

A családi bölcsődébe való beszoktatás általános menete (igény esetén családlátogatás után) :

Hétfő: 1 óra, szülővel együtt az udvaron. 

Kedd: 2 óra, szülővel együtt a csoportszobában és az udvaron. 

Szerda: 3 óra, először szülővel, majd a szülő elköszön, ennek része tízórai is a többiekkel. Szülő az udvarra jön a gyermekért.

Csütörtök: fél nap, szülő nélkül. A szülő az udvarra jön a gyermekért.

Péntek: fél nap, szülő nélkül.A szülő ebéd után érkezik a gyermekért. Már alvás is lehetséges.

Egész napos ellátást igénybe vevő gyermekeknek még néhány nap ebéd utáni alvás (próbálkozás) is van a "mélyvíz" előtt.

A következő héttől a bölcsőde szokásos napirendje szerint. :-)

Természetesen ez csak tervezet, mindig igyekszünk az egyéni igényekhez igazodva, rugalmasan beszoktatni a gyermekeket.

A házirend a családi bölcsőde honlapján és a hirdetőtáblán nyomtatott formában megtalálható, mindenki számára hozzáférhető.

A házirend hatályba lépését követően a családi bölcsőde valamennyi dolgozójára, a családi bölcsőde szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik.

A facebookon létrehoztunk egy oldalt a Mackó Kuckó részére, ahol igyekszünk a szülőket hasznos információkkal segíteni, fényképeket töltünk fel a családi bölcsőde életéről, melyhez a szülők hozzájárulásukat a felvételi adatlapon jelezhetik.

Családi bölcsődénk minden szülőt partnerének tekint, kölcsönös őszinteséggel és segítő szándékkal mindent megteszünk a gyermekek élménydús napjaiért.

***

Menüdoboz
Naptár