ETIKAI KÓDEX

                            

A Családi Bölcsőde Etikai Kódexe a családi bölcsődében zajló tevékenységeket, a családi bölcsőde szereplőinek magatartását meghatározó etikai normák gyűjteménye. A Családi Bölcsőde Etikai Kódexe azokat az elveket és magatartási szabályokat tartalmazza, amelyeknek betartását a családi napközi elvárja.

A Családi Bölcsőde Etikai Kódexe a szolgáltatásban résztvevők  (szülők, gyermekek, rokonok, családi bölcsőde vezetők, helyettesek, segítők) értékeinek és emberi méltóságának megőrzését szolgálja, valamint segítséget nyújt a felmerülő etikai dilemmák feloldásában.

A jövő nemzedékének nevelése felelős etikai cselekvés, ezért az etikai kódexben megfogalmazottak átfogó hatállyal és hangsúlyosan kiterjednek mindazokra, akik bármilyen mértékben részt vesznek a családi bölcsődébe járó gyermekek nevelésében. A családi bölcsődében dolgozók által választott hivatás egyértelműen megköveteli azt, hogy magasrendű erkölcsi normák alapján dolgozzanak és éljenek.

Szülő és a családi bölcsőde kapcsolata

A szülő és a családi bölcsőde kapcsolata bizalmon, kölcsönös őszinteségen, kölcsönös tiszteleten alapul.

A családi bölcsődében dolgozó köteles biztosítani a titoktartást és az információk felelős kezelését. A szülőkkel folytatott beszélgetések információit a családi bölcsőde bizalmasan kezeli. Az információ csak olyan személynek adható tovább, akik erre jogosultak, akik ennek birtokában eredményesen tudnak segíteni a gyermeknek vagy a családnak.

A családi bölcsőde munkatársa a szülőkkel minden, a gyermekre vonatkozó ismeretét megosztja.

A családi bölcsőde nem diszkriminál, hátrányosan nem különböztet meg.

A családi bölcsőde arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások – megkülönböztetés nélkül - mindenki számára elérhetőek legyenek.

Azonban a családi bölcsőde – szakmai megfontolás után - megszakíthatja, vagy elutasíthatja a kapcsolatot úgy, hogy gondoskodik a gyermek további szakmai segítségéről.

A családi bölcsőde nem avatja be a szülőt a munkahelyi vitákba.

A családi bölcsőde munkatársa a szülőktől a gyermekükért végzett tevékenységért a szerződésben megállapított pénzösszegen kívül semmilyen ellenszolgáltatást nem vár el.

A szülő panaszát az érintett felek bevonásával meg kell vizsgálni.

A családi bölcsőde elvárja, hogy a szülő a családi bölcsődén belül a családi bölcsőde szokásainak, szabályainak, a házirendnek, a napirendnek, továbbá az általános emberi  normáknak, elvárásoknak és szokásoknak megfelelően irányítsa gyermekét.

Gyermek és a családi bölcsőde kapcsolata

A családi bölcsőde feladata a rá bízott gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, a gyermek fejlődésének segítése, szolgálata.

A családi bölcsőde nagy hangsúlyt fektet a gyermekek egyéniségének és emberi méltóságának a tiszteletben tartására, illetve a különbözőségek elfogadására. A családi bölcsőde tiszteletben tartja a gyermek személyiségét, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi őket.

A családi bölcsőde segíti a gyermek személyiségfejlődését, a személyiség kibontakozását, a gyermek egyéni képességeinek és életkori sajátosságainak figyelembe vétele mellett.

A családi bölcsőde gondjaira bízott gyermeket semmilyen megkülönböztetés (képesség, vagyon, vallás, bőrszín, etnikai hovatartozás, stb. alapján) nem érheti.

Záró rendelkezés

A Családi Bölcsőde Etikai Kódexe nyilvános, a családi bölcsőde szolgáltatását igénybe vevők és az együttműködő partnerek számára hozzáférhető.
Közös érdekünk az etikai kódex irányelveinek maradéktalan betartása és betartatása.

Menüdoboz
Naptár